اصفهان

دکتر غلامعلی قاسمی

/post-194
خزانه دار

برگزاری دوره توانبخشی ورزش در معلولین جسمی حرکتی

/post-156
برگزارکننده: نمایندگی استان اصفهان

اولین دوره توانبخشی ورزش در معلولین جسمی حرکتی

/post-148
برای نخستین بار پس از بیماری کرونا به صورت حضوری

دکتر وحید ذوالاکتاف

/zolaktaf
عضو هیئت مدیره

کارگاه آنلاین آسیب های زانو

/esfahan
برگزار کننده: انجمن نمایندگی استان اصفهان

گزارش عملکرد سال 99 نمایندگی استان اصفهان

/isfahan
با ریاست: دکتر غلامعلی قاسمی