استعلام

جهت استعلام مدارک دوره ها و کارگاه هایی که از جانب انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی به صورت دیجیتال صادر گردیده، کافی است شماره مندرج در بالای هر مدرک را به

ایمیل انجمن به آدرس sicea.ir@yahoo.com یا

پیام به شماره واتس آپ 09104842770

ارسال نمایید. مشخصات فرد به همراه دوره مربوطه خدمتتان ارسال میگردد.