به مناسبت روز جهانی معلولین در محل خیریه حمایت از بیماران آسیب نخاعی اصفهان (حانا) به دو صورت آنلاین و حضوری برگزار شد. این جلسه با تقدیم تقدیر نامه و اهدا گل به مجموعه حانا همراه بود.