کارگاه آنلاین آسیب های زانو در تاریخ 1399/03/07 ساعت 9 الی 13 با ارائه مطالبی با موضاعات

  • آشنایی با آناتومی و پاتومکانیک زانو
  • مکانیسم آسیب های زانو
  • روش های پیشگیری از آسیب زانو
  • نحوه توانبخشی آُسیب های زانو

برگزار خواهد شد. 


مدرسین کارگاه

  •  دکتر محمدرضا سیدی، عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و عاوم ورزشی 
  • دکتر هومن فتاحی، عضو هیات مدیره انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی استان اصفهان


هزینه شرکت

هزینه شرکت در دوره برای اعضای انجمن 60 و برای دانشجویان و عموم 80 هزار تومان می باشد.


طریقه ثبت نام

علاقه مندان جهت شرکت، لطفا مدارک ثبت نامی خود را به شماره 09215909596 در واتس آپ ارسال نمایند.