با ارائه گواهی نامه دو زبانه از سوی انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی


با حضور

 دکتر خلیل خیام باشی (از بنیانگذاران رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی)

دکتر غلامعلی قاسمی (ریاست انجمن آُیب شناسی و حرکات اصلاحی اصفهان)


ثبت نام از طریق لینک زیر:

لینک ثبت نام

09371087900


ظرفیت محدود