مدرسین:
 دکتر غلامعلی قاسمی
استاد دانشگاه اصفهان و رئیس انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی اصفهان

 دکتر مرتضی صادقی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و دبیر انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی اصفهان

 همراه با ارائه گواهینامه معتبر دو زبانه از سوی انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 زمان: 26جمعه 12 آذر ماه(14-09)

مبلغ ثبت نام: حضوری + پذیرایی 200 هزار تومان– اعضای انجمن 150 هزار تومان
آنلاین: 85 هزار تومان – اعضای انجمن 65 هزار تومان

بخش حضوری در خیریه حانا واقع در جنب کوه آتشگاه اصفهان و با حضور افراد مبتلا  برگزار خواهد شد. با توجه به شرایط کرونا ظرفیت بسیار محدود است

 ثبت نام از طریق:
وبسایت: Telecourses.ir(بدون نیاز به پرداخت کارمزد تراکنش)
واتس آپ  :09371087900