با پیگیری های انجمن، شرکت در این همایش، برای تمامی اعضای انجمن رایگان می باشد. نحوه ثبت نام در لینک زیر قرار داده شده است.

نحوه ثبت نام در وبینار بین المللی


تاریخ برگزاری:

پنج شنبه 24 آذر ماه 1401


جدول زمان بندی:

3rd international webinar on sport injury prevention 14010911.pdf


سخنرانان داخلی:

 • دکتر صاحب الزمانی
 • دکتر مصطفی زارعی
 • دکتر بهرامی نژاد
 • دکتر حسن دانشمندی
 • دکتر تقوی
 • دکتر حمزه
 • دکتر شهاب


سخنرانان خارجی:

 • دکتر شادگان
 • دکتر ماریو بیزینی
 • دکتر توماس
 • پروفسور جوها هیج مانز


محورهای همایش:

 • شناسایی ریسک فاکتورهای آسیب شناسی ورزشی و روش های پیشگیری از آن
 • رویکردهای روانی در پیشگیری از آسیب های ورزشی
 • ارزیابی حجم تمرین به عنوان شاخص مهمی در پیشگیری از آسیب های ورزشی


پاسخگویی به سوالات پس از اتمام هر وبینار توسط اساتید

 • دکتر محمدحسین علیزاده (ریاست دپارتمان آسیب آکادمی ملی المپیک)
 • دکتر صاحب‌زمانی (نایب رئیس انجمن مرکزی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی)
 • دکتر سید شمس‌الدین تقوی (مدیر مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک)
 • دکتر مصطفی زارعی (عضو دپارتمان آسیب)
 • دکتر حسن دانشمندی (ریاست انجمن استان گیلان)
 • خانم دکتر الهام شیرزاد (عضو دپارتمان آسیب)

انجام خواهد شد.