نحوه برگزاری:

آنلاین

هزینه ثبت نام:

150.000 تومان (با 10% تخفیف برای اعضای انجمن)

تاریخ برگزاری:

30 اردیبهشت 1400