برنامه روز اول همایشبرنامه روز دوم همایش

کارگاه ها در روز 31 اردیبهشت ماه 1400 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

ساعت، مدرسین و معرفی مدرسین در پوستر قرار داده شده است و جهت راحتی و مطالعه بهتر اعضا پوستر به صورت فایل نیز بارگذاری شده است.


پوستر همایش

پوستر همایش.jpg


برنامه دو روز همایش

برنامه روز اول همایش.jpg

برنامه روز دوم همایش.jpg


موفق باشید