مراحل ثبت نام

  • ورود به سایت رو به رو: جهت ثبت نام کلیک نمایید
  • وارد کردن عنوان دوره: سومین وبینار بین المللی پیشگیری از آسیب های ورزشی و بیماری ها

  • وارد کردن اطلاعات خواسته شده
  • در قسمت بارگذاری عکس فیش واریزی کد ملی خود را وارد نمایید.