همدان

دکتر علی یلفانی

/post-196
رئیس انجمن

برگزاری کارگاه مجازی با موضوع سونامی مشکلات عضلانی، اسکلتی و حرکتی پسا کرونا

/post-150
وظایف، استراتژی و رابردهای نهادهای اجتماعی و ورزشی

شیوه های کاربردی تمرینات تنفسی در توانبخشی عضلانی- اسکلتی

/post-135
برگزار کننده: نمایندگی غرب کشور با ریاست دکتر علی یلفانی

آموزش کاربردی رویکردهای نوین در حرکات اصلاحی

/post-134
برگزار کننده:نمایندگی غرب کشور

توانبخشی و پیش توانبخشی نوین در آسیب های ورزشی

/pre-rehabilitation
برگزار کننده: نمایندگی غرب کشور

کارگاه آزمون های غربالگری میدانی در شناسایی ریسک فاکتورهای قابل اصلاح آسیب ACL

/acl-3
برگزار کننده: انجمن نمایندگی غرب کشور با ریاست دکتر علی یلفانی

امضا تفاهم نامه همکاری با نشریه پژوهش در توان بخشی

/hamedan
تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه بوعلی سینا به عنوان صاحب امتیاز نشریه پژوهش در توان بخشی و انجمن