سمت: ریاست انجمن


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                                     Ali yalfani

ایمیل:                                          ali_yalfani@yahoo.com


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع دکتری:                    منچستر انگلیس

مرتبه علمی:                                 استاد


زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی:

 • آب درمانی
 • توانبخشی قلب
 • core stability


خلاصه ای از آخرین و مهم ترین فعالیت های پژوهشی

 • Gholami-Borujeni, B., Yalfani, A., & Ahmadnezhad, L. (2020). Eight-Week Inspiratory Muscle Training Alters Electromyography Activity of the Ankle Muscles During Overhead and Single-Leg Squats: A Randomized Controlled Trial. Journal of Applied Biomechanics, 1(aop), 1-8.
 • Ahmadnezhad, L., Yalfani, A., & Borujeni, B. G. (2020). Inspiratory Muscle Training in Rehabilitation of Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. Journal of Sport Rehabilitation, 1(aop), 1-8.
 • Yalfani, A., Raeisi, Z., & Koumasian, Z. (2020). Effects of eight-week water versus mat pilates on female patients with chronic nonspecific low back pain: Double-blind randomized clinical trial. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 24(4), 70-75.
 • Borujeni, B. G., & Yalfani, A. (2020). Effect of respiratory muscle training session on ankle muscle activity in athletes with chronic low back pain performing overhead squats: a randomized controlled trial. International Journal of Evidence-Based Healthcare, 18(2), 256-264.
 • Yalfani, A., Givaki, M., & Ashoury, H. (2020). Comparison of the Effect of Two Kinds of the Common and the NASM Corrective Exercises on the Changes of Genu Varum Deformity and Balance of Adolescent Soccer Players; A mixed method study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 8(2), 14-30.
 • Ahmadi, M., Yalfani, A., Gandomi, F., & Rashid, K. (2020). The Effect of Twelve-Week Neurofeedback Training on Pain, Proprioception, Strength and Postural Balance in Men with Patellofemoral Pain Syndrome: A Double-Blind Randomized Control Trial. Journal of Rehabilitation Sciences & Research, 7(2), 66-74.
 • Yalfani, A., Saki, F., & Taghizadeh Kerman, M. Effect of the FIFA 11+ and 11+ Kids Training on Injury Prevention in Preadolescent Football Players: A Systematic Review. Annals of Applied Sport Science, 0-0.
 • یلفانی, علی, احمدی, گندمی, & فرزانه. (2020). اثر دوازده هفته تمرینات حسی حرکتی بر متغیرهای توزیع فشار کف‌پایی و شاخص تقارن در بیماران با سندروم درد کشککی‌رانی: یک کارآزمایی بالینی دو سور کور تصادفی شده. مجله مطالعات علوم پزشکی, 31(6), 445-458.
 • خلجی, هادی, یلفانی, علی, گندمی, & فرزانه. (2020). اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر بهبود اختلالات اسکلتی_عضلانی و رضایت شغلی در کارگران کارخانه تولید مواد غذایی. فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت, 4(2), 0-0.
 • یلفانی, علی, بیگدلی, گندمی, & فرزانه. (2020). تأثیر تمرینات ایزومتریک-ایزوتونیک ثبات مرکزی در زنان مبتلا به دیاستاز رکتی پس از زایمان و عوارض ثانویه آن (کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده). مجله سلامت و مراقبت, 22(2), 123-137.
 • یلفانی, علی, ابراهیمی عطری, احمد, تقی‌زاده کرمان, & مائده. (2019). اثربخشی تمرینات قبل از جراحی بر نتایج پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی: مروری سیستماتیک. فصلنامه بیومکانیک ورزشی, 5(3), 188-199.
 • احمدی, حسین, یلفانی, علی, غلامی بروجنی, & بهنام. اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با سندرم گردن پیامکی (یک مطالعه مروری سیستماتیک). مجله علمی پژوهشی فیض::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان, 0-0.
 • یلفانی, علی, عسگرپور, آزاده, & رئیسی. مقایسه تاثیر کفی با ویج‌های مختلف بر تعادل ایستا و پویا. مجله پزشکی بالینی ابن سینا, 0-0.
 • یلفانی, علی, بیگدلی, انوری, گندمی, & فرزانه. (2020). مقایسه تعادل ایستا، پویا و انحنای ستون فقرات در زنان با و بدون دیاستازیس رکتی شکمی در دوره پس از زایمان. مجله پرستاری و مامایی, 18(2), 84-94.
 • احمدی, یلفانی, علی, گندمی, فرزانه, & رشید. (2020). اثر‌بخشی دوازده هفته تمرین بازخورد عصبی بر شدت درد ادارکی، ترس از درد، افتادگی لگن و شاخص والگوس داینامیک زانو در مردان با سندروم درد کشککی رانی: یک کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده. مجله علوم پزشکی صدرا, 8(2), 151-164.
 • احمدی, یلفانی, علی, گندمی, فرزانه, & رشید. (2020). اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر کاهش دردهای مزمن اسکلتی–عضلانی: یک مطالعه مروری. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم, 18(1), 34-40.