بایگانی نوشته‌ها


برگزاری انتخابات نمایندگی استان تهران

برگزاری انتخابات نمایندگی استان تهران

انتخابات نمایندگی انجمن علمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در استان تهران روز شنبه مورخ 29 مهر 96 با حضور دکتر علیزاده نایب رئیس انجمن مرکزی، دکتر هوانلو دبیر انجمن و آقای ابراهیمی از اعضای انجمن مرکزی و دیگر کاندیداها و دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره نمایندگی غرب کشور برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره نمایندگی غرب کشور برگزار شد

جلسه انتخابات هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی غرب کشور متشکل از دانشگاههای بوعلی سینا همدان رازی کرمانشاه و دانشگاه اراک در محل دانشکده تربیت بدنی در روز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۷ با حضور نماینده انجمن مرکزی جناب آقای دکتر هوانلو برگزار گردید.