تفاهم نامه همکاری مشترک میان هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان غربی و انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی استان آذربایجان غربی به منظور بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مراكز پیشرفته آموزشي – پژوهشي استان و با هدف پيشبرد و تعالی اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های طرفين، روز چهارشنبه مورخه 24/10/99 در محل هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان غربی با 12 ماده و 2 تبصره به مدت یکسال، توسط ریاست محترم انجمن استان سرکارخانم دکتر نرمین غنی زاده حصار و ریاست محترم هیئت استان جناب آقای دکتر جعفر کیاست فر امضاء گردید.