سمت: مسئول آموزش انجمن استان آذربایجان غربی


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                   zahra sadehdel fadafan

ایمیل شخصی:                                 z.sadehdel@gmail.com


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:                 ارومیه

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:          ارومیه


زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی:

  • بازی های اصلاحی


خلاصه ای از آخرین و مهم ترین فعالیت های پژوهشی:

  •  مقایسه تأثیر تمرینات پیلاتس و کنترل آگاهانه بر متغیرهای کنترل وضعیت زنان (متن کامل مقاله)، همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد- سخنرانی - شهریور 98
  • بررسی ارتباط متغیرهای سندرم متقاطع فوقانی با مهارت های حرکتی ظریف در دانش آموزان (چکیده)، اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار، دانشگاه کردستان، آبان 98