برنامه زمانبندی سمینار:


ردیف
موضوع
زمان
سخنران
1
افتتاحيه
خوش آمد گويي رييس كميته ملي المپيك
خوش آمد گويي دبیرکل کمیته ملی المپیک
خوش آمد گويي رييس آكادمي ملي المپيك
گزارش دپارتمان پيشگيري از آسيب هاي ورزشي


9:00 - 9:30


محمود خسروي وفا
دکتر مناف هاشمی
دكتر فرهاد صدر
دكتر محمد­حسين عليزاده
2
پیشگیری از آسیب­های ورزشی فوتبال
9:30 - 10:00
دکتر ماریو بیزینی 
3
پرسش و پاسخ 
10:00 - 10:30
دكتر مصطفي زارعي
4
مواجهه روانشاختی با آسیب­های ورزشی 
10:30 - 11:00
دکتر محمد­کاظم واعظ موسوی 
5
پرسش و پاسخ 
11:00 - 11:15
.....
6
پیشگیری از آسیب­های ورزشی در فوتبال بانوان دورتموند


11:15 - 11:45
پروفسور توماس جیتنر
دکتر مجتبی عسگری
7
پرسش و پاسخ 
11:45 - 12:00
دكتر منصور صاحب­الزماني
8
جمع بندي بخش اول
12:00 - 12:30
دکتر محمد­حسین علیزاده
9
استراحت 
12:30 - 14:00

10
بازگشت به ورزش
14:00 - 14:30
دکتر کوستاس اپامینونتیدیس
11
پرسش و پاسخ 
14:30 - 14:45
دكتر عليرضا شهاب
12


مرگ ناگهانی در ورزشکاران


14:45 - 15:15
دکتر مهدی انوری
دکتر شمس­الدین تقوی
13
پرسش و پاسخ 
15:15 - 15:30
دکتر الهام شیرزاد 
14
تغذیه ورزشی و آسیب های ورزشی
15:30 - 16:00
دکترمحمد­رضا کردی
15
پرسش و پاسخ
جمع بندي نهايي سمينار


16:00 - 16:30
دكتر محمد­حسين عليزاده