شرایط  و نحوه عضویت انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران

 متقاضیان عضویت در انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران لازم است فرم عضویت را تکمیل نموده و مدارک را به ایمیل انجمن sicea.ir@yahoo.com ارسال نمایند. شایان ذکر است براساس اساسنامه­، صرفا دانش­جویان و دانش­ آموختگان رشته­­ ی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و گرایش های وابسته که دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی وعلوم ورزشی یا در دو مقطع در این رشته تحصیل کرده باشند، می­توانند به عضویت انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران نایل شوند.کارت عضویت اعضا پس از تایید به نشانی که در فرم عضویت تکمیل گردیده ارسال می شود.

 

شرایط عضویت پیوسته

 

1- دانش آموخته گان دوره دکتری رشته های آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی که دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی هستند.

2- دانش آموخته گان دوره دکتری طب ورزشی که بعنوان عضو هیأت علمی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی وابسته به وزارت علوم مشغول بکار هستند.

3- دانشجویان مقطع دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی که دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی و کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی هستند .

4- دانش آموخته گان مقطع کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی که دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی هستند .

- (تبصره 1 : متقاضیان شرکت در  انتخابات هیأت مدیره بایستی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه های وزارت علوم باشند).

 

شرایط عضویت وابسته

1- دانشجویان و دانش آموخته گان یکی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی که دارای کارشناسی غیر مرتبط هستند .

2- دانشجویان و دانش آموخته گان دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

تبصره 2 : تمامی اعضاء پیوسته و وابسته امکان شرکت در مجمع عمومی را خواهند داشت.

 تبصره 3 : فقط اعضاء پیوسته می توانند در رأی گیری برای انتخاب هیأت مدیره شرکت نمایند.

 

شرایط عضویت موسسات (حقوقی)

سازمانهایی که در زمینه علمی، پژوهشی، آموزشی و تحقیقاتی با انجمن آسیب شناسی  ورزشی و حرکات اصلاحی ایران فعالیت می کنند و یا سوابق تجربی در این زمینه دارند پس از بررسی توسط کمیته پذیرش به عضویت حقوقی در آیند.

 

مدارک مورد نیاز عضویت  پیوسته و وابسته

 

1.       فرم عضویت تکمیل شده

2.      اسکن مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی

3.       اسکن عکس 

4.       اسکن شناسنامه و کارت ملی

5.       عکس از فیش پرداخت حق عضویت


فرم عضویت در انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی.docx


 

 

حق عضویت سالیانه

  500000 ریال


راه های واریز وجه

شماره حساب انجمن 141588532

شماره شبا IR450180000000000141588532 

شماره کارت 5859837007618842

بنام انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی بانک تجارت شعبه رسالت کرج

 

 

-         آدرس دفتر انجمن: تهران -خ کریم خان زند- تقاطع عضدی و کریمخان زند- ساختمان علامه طباطبایی-دفتر انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران