با توجه به تعداد اعضای پیوسته انجمن که در یک سال اخیر عضو یا تمدید عضویت فرموده بودند ساعت 13:50 به حد نصاب (تعداد نصف اعضا +1) رسید و به دلیل استقبال بالا و ارائه جدول زمان بندی راس ساعت 14 جلسه به صورت رسمی آغاز شد.

دکتر نمازی زاده رئیس انجمن رفتار حرکتی ناظر معرفی شده از طرف کمیسیون انجمن های علمی در طول جلسه حضور داشتند.

بعد از قرائت قرآن و اجرای سرود ملی جلسه آغاز شد. در ابتدا دکتر علیزاده، رئیس انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی به اعضای شرکت کننده خیر مقدم گفته و مدیریت جلسه را به آقای دکتر دانشمندی، نایب رئیس انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی تقدیم فرمودند.

بعد از گزارش عملکرد انجمن توسط دکتر هوانلو، گزارش مالی انجمن توسط دکتر ناصرملی و ارائه گزارش بازرس انجمن، جناب دکتر سیدی، توضیحات مختصری درمورد نحوه رای گیری توسط خانم آیلار حاجی احمدی، کارشناس سایت ارائه شده و با دستور دکتر دانشمندی انتخابات به صورت رسمی آغاز شد.

در پایان زمان رای گیری (15 دقیقه) انتخابات به پایان رسیده و آرا به صورت آنلاین و دو حالت درصد و تعداد آرا نمایش داده شد. 

آرا به ترتیب از رای بیشتر به کمتر در ادامه آورده شده است (7 نفر اول به جز دکتر هوانلو اعضای جدید انجمن مرکزی را تشکیل می دهند).

 1. دکتر علی یلفانی ۹۲ رای
 2. دکتر منصور صاحب الزمانی ۶۸ رای
 3. دکتر فریبرز هوانلو 46 رای
 4. دکتر محمدحسین ناصرملی ۴۶ رای
 5. دکتر حامد عباسی ۴۵ رای
 6. دکتر مینا حقیقی ۳۷ رای
 7. دکتر غلامعلی قاسمی ۳۲ رای
 8. دکتر محمد رحیمی ۳۲ رای
 9. دکتر مهدی قیطاسی 29 رای
 10. دکتر محمدرضا سیدی 28 رای
 11. دکتر محمد سید احمدی 4 رای

نکته: با توجه به قوانین دکتر هوانلو به دلیل مشارکت در انجمن در دو دوره اخیر می بایست بیش از 3/4 آرا را کسب می فرمودند تا در دوره سوم نیز عضو انجمن مرکزی از محضرشان استفاده کنیم.

از بین کاندیداهای بازرسی انجمن (خانم دکتر محمدی و خانم دکتر گنجی)، دکتر بهناز گنجی با 56.25% رای به این سمت انتخاب شدند.

در پایان با سخنان دکتر نمازی زاده و با اجازه دکتر دانشمندی جلسه با خواندن آرا به اتمام رسید.

در ادامه تصاویر مراحل مختلف برگزاری انتخابات آورده شده است. 

تعداد کل اعضا آنلاین در تصویر زیر مشخص بوده و از مشارکت کم نظیر اعضای پیوسته کمال تشکر را داریم.