وضعیت استقرار

نام کامل انجمن: انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی آذربایجان غربی

نام لاتین انجمن : 

sport injury and corrective exercise association of West Azerbaijan Province

نشانی دفتر مرکزی: ارومیه – بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه دفتر کار خانم دکتر نرمین غنی زاده حصار   

تلفن: 09395319558  


چارت سازمانی

 • ریاست انجمن: دکتر نرمین غنی راده حصار - عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
 • دبیر انجمن: دکتر ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه - عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
 • خزانه دار : دکتر توفیق آقانیا - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
 • آموزش: زهرا ساده دل – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • دبیرخانه و اداری انجمن: محمد تقی زاده صدقیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه ارومیه
 • روابط عمومی انجمن: محمد تقی زاده صدقیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه ارومیه


روابط‌عمومي

انجمن نمایندگی آذربایجان غربی دارای مسئول روابط عمومی، نمودار شرح وظایف، سند راهبردی 5 ساله مصوب مجمع عمومی (سند در جلسات مجمع عمومی انجمن ارزیابی شده است)، برنامه اجرایی سالانه مصوب می باشد.


دبيرخانه فعال

این انجمن جهت گردش مکاتبات از روش های الکترونیکی و مکتوب استفاده نموده و نامه ها و مستندات را بایگانی می نماید (روش بایگانی:نامه های دریافتی و ارسالی را بصورت مجزا و براساس تاریخ بایگانی می کند.مستندات را هم بصورت اسکن شده در فایل های جداگانه کامپیوتر و هم بصورت مکتوب در پوشه های مشخص شده بایگانی می نماید).


اعضاء حقیقی

تعداد اعضا پیوسته: 78

تعداد اعضا وابسته:12

تعداد اعضا دانشجو: 9

کل تعداد اعضای حقیقی در سال 98: 14

کل تعداد اعضا حقیقی در سال 99: 8


سنجش رضایت اعضاء حقیقی

این نمایندگی میزان رضایت اعضا در سال99 را سنجیده و طبق فرم نظرسنجی که به صورت مکتوب انجام شده است، نمرات قابل قبولی را کسب نموده.


برگزاری جلسات

مجمع عمومی این نمایندگی در تاریخ 1399/02/09 برگزار شده است. در طی سال 99، 3 جلسه هیات مدیره در مورخه های 99/08/07، 99/08/29 و 99/11/03 با موضوعات به ترتیب بررسی و ارزیابی عملکرد سال 98 – نحوه اجرا و برگزاری برنامه های پیشنهادی سال 99 – جمع بندی و ارسال فعالیت های انجمن در سال 98 و 99 برگزار شده است. همچنین کمیته های علمی -تخصصی این نمایندگی 3 جلسه با موضوعات زیر تشکیل شده است:

 • درخصوص ایجاد تفاهم نامه همکاری با هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان غربی و هیئت ورزشهای معلولین استان آذربایجان غربی 12/07/99
 • جلسه در مورد تکمیل اعضا حقیقی انجمن، تسویه حساب مالی، تعامل با دانشگاه های کشورهای همسایه استان و ارسال به انجمن علمی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی در مورخه 03/11/99
 • جلسه در مورد عملکرد و فعالیت های کمیته ها در سال 1399 در مورخه 10/12/99


صدور انواع گواهينامه، تائيديه نظارتي و صلاحيت

تعداد گواهی های صادر شده در این نمایندگی 30 بوده که به افراد شرکت کننده در کارگاه آموزشی کاربرد ارتز در حرکات اصلاحی تقدیم شده است.


دوره‌های آموزشی يا كارگاه علمی- تخصصي

7 کارگاه، کارگاه یا دوره آموزشی 1 روزه(8 ساعته) (مستندات در فایل پیوست موجود می باشد.)

 • کارگاه آموزشی یک روزه کاربرد ارتز و پروتز در حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی با همکاری هیات پزشکی ورزشی استان آذربایجان غربی (تعداد شرکت کنندگان: 18 نفر، مدرس دوره: خانم دکتر نرمین غنی زاده، فضای برگزاری: اسکای روم)

 • دوره­ ی تئوری مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 همکاری با هیئت ورزش های همگانی استان آذربایجان غربی تدریس درس آناتومی توسط خانم دکتر غنی زاده 
 • دوره ­ی تئوری مربیگری آمادگی جسمانی درجه 2 همکاری با هیئت ورزش های همگانی استان آذربایجان غربی تدریس درس آسیب شناسی ورزشی توسط خانم دکتر غنی زاده


نشست و گردهمايي علمي

تعداد نشست‌ها، گردهمائي‌های علمي و هم انديشي : 2 مورد


همكاري با سازمان‌ها و نهادها

تعداد همكاري با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی و تخصصی: 2 مورد


سایر فعالیت ها