سمت: ریاست انجمن استان آذربایجان غربی


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                              Narmin Ghani Zadeh Hesar

ایمیل دانشگاهی:                                          n.ghanizadeh@urmia.ac.ir

ایمیل شخصی:                                                     n_hesar@yahoo.com


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:                 دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده توانبخشی

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:          تربیت مدرس ـ تهران

دانشگاه مقطع دکتری:                     کنت ـ بلژیک

مرتبه علمی:                                  استادیار

میزان سابقه:                                 22 سال

زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی:

 • اختلالات پوسچر
 • اختلالات ستون فقرات
 • بازتوانی
 • ابزارهای اندازه گیری
 • تمرین در حرکات اصلاحی و باز توانی

چند نمونه از سمت های اجرایی

 • ریاست کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی استان
 • عضو هیأت رئیسه هیأت دوومیدانی استان آ.غ
 • عضو هیأت رئیسه هیأت ورزشهای همگانی استان آغ
 • نماینده دانشگاه ارومیه در کمیسیون بانوان استان آغ
 • عضو حقوقی شورای نظارت دانشکده علوم ورزشی
 • عضویت در شورای تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

خلاصه ای از آخرین و مهم ترین فعالیت های پژوهشی

 •  Yasin Faramarzi Kohneh Shahri ، Narmin Ghani Zadeh Hesar ، July 13، 2020، Validity and reliability of smartphone-based Goniometer-Pro. app for measuring the thoracic kyphosis،UK، https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(19)30139-0/fulltext.
 • عاطفه عیوضی هزه بران؛ نرمین غنی زاده حصار؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه؛ سجاد روشنی، 09 اسفند 1398، تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف برحس عمقی شانه و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیای کتف،Iran،
 • حسین سلامت؛ نرمین غنی زاده حصار؛ سجاد روشنی؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه، 29 بهمن 1398 آنلاین، مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی برسندرم متقاطع فوقانی پسران 13- 10 سال،Iran، http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100967.html
 • سجاد روشنی۱ ، فاروق رستمی ذلانی ۲، نرمین غنی زاده حصار۱ ، ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه۱ ، زهرا سوخته زاری، ۱۳۹۸، بررسي ماندگاري دو برنامه تمريني كنترل حركات كتف و اصلاحي بر ميزان درد گردن و زاويه سر در مردان مبتلا به سر به جلو،Iran، دوره ۲۷، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۸ ).
 • میلاد خلیل خداپرست؛ نرمین غنی زاده حصار، تابستان 1399، تأثیر تمرینات اصلاحی بر وضعیت شانه و ستون فقرات گردنی و عملکرد بوکسورها،Iran، دوره 9، شماره 2، صفحه 210-218
 • سجاد روشنی۱ ، فاروق رستمی ذلانی ۲، نرمین غنی زاده حصار۱ ، ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه۱ ، زهرا سوخته زاری، ۱۳۹۸، بررسي ماندگاري دو برنامه تمريني كنترل حركات كتف و اصلاحي بر ميزان درد گردن و زاويه سر در مردان مبتلا به سر به جلو،Iran، دوره ۲۷، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۸ )