برگزاری چهل و چهارمین جلسه انجمن با حضور اعضای انجمن مرکزی و روسای انجمن‌های استانی با بررسی موضوعات
۱. گزارش عملکرد انجمن مرکزی و نمایندگان استانی در سال ۹۹
۲. ارائه پیشنهادات جهت برنامه‌های سال آینده (برگزاری دوره‌های تخصصی و پیگیری مشکلات صنفی دانش آموختگان رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی)
۳. جمع بندی و گزارش دوره‌های آموزشی تا پایان سال