وضعیت استقرار


نام کامل انجمن: انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی تهران

نام لاتین انجمن :

sport injury and corrective exercise association of Tehran Province

نشانی دفتر مرکزی: دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی 

تلفن:


چارت سازمانی

  • ریاست انجمن: دکتر مهدی قیطاسی- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • دبیر انجمن: دکتر حمید طباطبایی 
  • خزانه دار : دکتر مجتبی ابراهیمی


روابط‌عمومي

انجمن نمایندگی تهران دارای مسئول روابط عمومی می باشد.


اعضاء حقیقی

تعداد اعضا پیوسته: 78

تعداد اعضا وابسته:12

تعداد اعضا دانشجو: 9

کل تعداد اعضای حقیقی در سال 98: 14

کل تعداد اعضا حقیقی در سال 99: 8


صدور انواع گواهينامه، تائيديه نظارتي و صلاحيت

گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگان دروبینارها و دوره های انجمن نمایندگی استان تهران داده شده است.


سخنرانی های علمی

سخنرانی خزانه دار انجمن استان تهران(مجتبی ابراهیمی) در نشست مجازی انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در همایش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی


دوره‌های آموزشی يا كارگاه علمی- تخصصي

با همکاری کالج ورزش و تندرستی دکتر فیت

  • روش های کلینیکی ارزیابی و طراحی تمرینات اصلاحی در ناهنجاری های هایپرکایفوزیس و هایپرلوردوزیس

با همکاری اداره کل تربیت بدنی استان تهران

  • بررسی کلینیکی آسیب های شایع اندام فوقانی در تمرینات فانکشنال
  •  بررسی کلینیکی آسیب های شایع اندام تحتانی در تمرینات فانکشنال
  • ارزیابی کلینیکی ناهنجاری های کمری لگنی با تاکید بر تمرینات ثبات مرکزیسایر فعالیت ها

  • بازدید از مرکز خیریه بیماران ام اس امید

  • برگزاری کلاس های ورزش آنلاین برای بیماران مرکز خیریه بیماران ام اس در دوران فراگیری بیماری کرونا