غرب کشور

دوره تخصصی ارزیابی و تشخیص ناهنجاری های اسکلتی عضلانی

/post-182
کامل ترین و جامع ترین روش های ارزشیابی و تشخیص ناهنجاری های قامتی

برگزاری کارگاه مجازی با موضوع سونامی مشکلات عضلانی، اسکلتی و حرکتی پسا کرونا

/post-150
وظایف، استراتژی و رابردهای نهادهای اجتماعی و ورزشی

آموزش کاربردی رویکردهای نوین در حرکات اصلاحی

/post-134
برگزار کننده:نمایندگی غرب کشور

توانبخشی و پیش توانبخشی نوین در آسیب های ورزشی

/pre-rehabilitation
برگزار کننده: نمایندگی غرب کشور

کارگاه آزمون های غربالگری میدانی در شناسایی ریسک فاکتورهای قابل اصلاح آسیب ACL

/acl-3
برگزار کننده: انجمن نمایندگی غرب کشور با ریاست دکتر علی یلفانی