مدرسین:

دکتر فرزانه گندمی (عضو هیئت علمی دانشگاه کرمانشاه و عضو هیئت مدیره انجمن غرب کشور)

دکتر مهدی مشهدی (دکترای حرکات اصلاحی و معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان قم)


سرفصل های تدریس:

  • اصول ارزیابی ناهنجاری ها
  • ارزیابی کامل پاسچر
  • بررسی عکس های رادیولوژی مرتبط با ناهنجاری ها
  • ارزیابی با کمک ابزارهای تشخیص ناهنجاری ها
  • آزمون های اسکلتی عضلانی
  • لندمارکینگ
  • دینامومتری
  • گونیامتری و ...


تاریخ برگزاری:

جمعه 7 مرداد ماه


محل برگزاری:

کرمانشاه (حضوری)


شماره تماس جهت ثبت نام:

09100924656 و 09363107424

پوستر دوره: