دکتر یلفانی

ریاست انجمن دوره سوم مشخص شد

/post-174
تاریخ: 4 اسفند 1400

برگزاری کارگاه مجازی با موضوع سونامی مشکلات عضلانی، اسکلتی و حرکتی پسا کرونا

/post-150
وظایف، استراتژی و رابردهای نهادهای اجتماعی و ورزشی

آموزش کاربردی رویکردهای نوین در حرکات اصلاحی

/post-134
برگزار کننده:نمایندگی غرب کشور

کارگاه آموزش کابردی تیپینگ

/taping
برگزار کننده: انجمن حرکات اصلاحی نمایندگی غرب کشور