این نشست در روز چهارشنبه مورخ 18 اسفند ماه 1400 در سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی با میزبانی پژوهشگاه تربیت بدنی برگزار شد. این نشست به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اداب کانکت از ساعت 14:45 لغایت 17:15 برپا گشت.

پنل تخصصی انجمن با محوریت الگوها و فرصت های شغلی رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی و راهنمای آینده شغلی شروع شده و پس از سخنرانی اساتید بزرگوار جناب آقایان دکتر یلفانی، دکتر علیزاده، دکتر صاحب الزمانی، دکتر قاسمی، دکتر  رحیمی و سر کار خانم دکتر حقیقی به سوالات و نقطه نظرات داده شده توسط اساتید بزرگوار و شرکت کنندگان گرامی به پایان رسید.