انجمن نظر دارد کلیپ های آموزشی، مصاحبه با اساتید و ... را در اپارات صفحه رسمی انجمن بارگذاری نماید. در حال حاضر کلیپ های تبریک سال نو اعضای هیئت مدیره و نمایندگان استانی بارگذاری شده است. 

اعضای هیئت مدیره:

تبریک سال نو توسط دکتر محمدحسین ناصرملی عضو هیئت مدیره و خزانه دار

تبریک سال نو توسط دکتر مینا حقیقی کمیته روابط بین الملل

تبریک سال نو توسط دکتر محمدرضا سیدی بازرس انجمن


نمایندگان استانی:

تبریک سال نو توسط دکتر علی شمسی ماجلان ریاست محترم نمایندگی استان گیلان

تبریک سال نو توسط دکتر غلامعلی قاسمی ریاست محترم نمایندگی استان اصفهان

تبریک سال نو توسط دکتر علی یلفانی ریاست محترم نمایندگی غرب کشور

تبریک سال نو توسط دکتر ابراهیم محمدعلی نسب نایب رئیس محترم نمایندگی استان اذربایجان غربی

تبریک سال نو توسط دکتر بهناز گنجی ریاست محترم نمایندگی استان البرز


خبرهای خوبی در راه است.