بسمه تعالی

فرهنگ سالم و دانش بنیان سرمایه جاودان هر جامعه ای می باشد. بزرگترین و گرانسنگ ترین سرمایه هر جامعه ای، آرمانها و چشم اندازهای آن جامعه هست، زیرا این آرمان جامعه می باشد، که تلاش در جهت دستیابی به آن، افراد هر جامعه و صنف خاص را هماهنگ، همسو، همیار و همکار می نماید. بدون شک، نوروز و عید سعید باستانی به عنوان نگین درخشان فرهنگ و تمدن ایران زمین، از پیشینیان و نیاکانمان، ارث به ما رسیده است.

هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران فرا رسیدن بهار طبیعت و عید سعید باستانی را خدمت جامعه ی ورزشی و علوم ورزشی بویژه متخصصین حوزه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و همه ی هم میهنانمان صمیمانه تبریک عرض می نماید. در سال جدید، از خداوند بزرگ، تنی سالم، دلی شاد، ذهنی پویا، برای دانشمندان، اساتید، دبیران، کارشناسان،  دانش پژوهان و دانشجویان این حوزه و خانواده محترم ایشان، مسئلت می نمائیم. بهروز و پیروز باشید. 

هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران