دومین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در روز چهارشنبه مورخ 97/7/25 در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. 

در این جلسه که با حضور اساتید و بسیاری از اعضای انجمن و نماینده محترم وزارت علوم تحقیقات و فناوری جناب آقای صالحی برگزار شد از ساعت 15 پذیرش و ثبت نام دانشجویان و همچنین ثبت نام نامزدهای هیئت مدیره شروع شد.

در ساعت 15:30 جلسه انتخابات با آیات کلام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران شروع شد. در ادامه دکتر شجاع الدین رئیس جلسه انتخابات به مدعوین خیر مقدم گفته و آرزوی موفقیت و پیشرفت را برای این انجمن داشتند. 

سپس دکتر هوانلو گزارش عملکرد انجمن را در طول سه سال فعالیت این انجمن ارائه کردند. سرکار خانم دکتر محمدی نیز بعنوان بازرس انجمن نسبت به عملکرد انجمن در دور اول مطالبی را به سمع حضار رساندند.

در ادامه پس از اعلام نامزدهای هیئت مدیره در حضور نماینده محترم وزارت علوم و تحقیقات و فناوری رای گیری انجام شد.

پس از شمارش آری دکتر محمد حسین علیزاده با 37 رای نفر اول، دکتر فریبرز هوانلو با 36 رای نفر دوم ، دکتر حسن دانشمندی با 31 رای نفر سوم، دکتر بهناز گنجی با 29 رای نفر چهارم و دکتر محمد حسین ناصرملی با 20 رای بعنوان پنج نفر عضو اصلی انتخاب شدند. آقای دکتر حامد عباسی با 19 رای و سرکار خانم دکتر مینا حقیقی با 2 رای اعضای علی البدل انتخاب شدند. البته لازم بذکر است با توجه به اینکه دکتر گنجی و دکتر ناصر ملی از یک دانشگاه بودند به پیشنهاد نماینده محترم وزارت علوم آقای صالحی و با توجه به اختلاف رای اندک دکتر ناصر ملی و دکتر عباسی و همچنین موافقت هیئت مدیره ، دکتر عباسی بعنوان عضو اصلی و آقای دکتر ناصرملی بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. در بخش انتخاب بازرس انجمن نیز آقای دکتر محمدرضا سیدی با 18 رای بعنوان بازرس اصلی و سرکار خانم نرگس تقی زاده مقدم با 12 رای بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.