سمت: دبیرخانه استان آذربایجان غربی


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:            mohammad taghizadeh sadeghiyani

ایمیل دانشگاهی:                               st_mo.taghizadeh@urmia.ac.ir

ایمیل شخصی:                       taghizadeh_mohamad70@yahoo.com


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:                ارومیه

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:        ارومیه


زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی:

  • کمردرد