نشست مشترک انجمن علمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و دانشگاه سلیمانیه عراق و دانشگاه کردستان برگزار شد.

دکتر علیزاده ضمن اظهار خرسندی نسبت به ارتباط و همکاری دانشگاه عراق امادگی انجمن در تبادل دانش و همکاری های بیشتر را اعلام کردند.در این نشست مباحث مختلف همچنین همکاری در جهت تقویت هرکدام از طرفین مطرح شد.

در خلال این نشست نیز تفاهم نامه همکاری بین انجمن و دانشگاه سلیمانیه عراق و دانشگاه کردستان امضا شد.