بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و کلیه ی علاقمندان این رشته می رساند پروانه ی انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اطلاحی ایران از طرف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صادر شد. ضمن عرض تبریک صدور پروانه ، شروع بکار رسمی انجمن را به تمامی علاقمندان این رشته رسانده و از شما عزیزان نسبت به عضویت در این انجمن دعوت بعمل می آید. همچنین لازم بذکر است اقدامات آتی بزودی از طریق وب سایت رسمی انجمن به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.