انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در همایش نخبگان فردا به مدت دو روز مورخ 21 و 22 مهرماه 94 در محل پژوهشگاه نیرو دارای غرفه بود. در این غرفه برخی از تجهیزات اندازه گیری به منظور آشنایی افراد و مراجعه کنندگان به نمایش گذاشته شد.

همچنین از کتب تخصصی و بروشورهای آموزشی جهت ارائه ی اطلاعات بیشتر به مراجعین استفاده شد بطوریکه استقبال و جذب افراد بسیاری را بدنبال داشت.

حضور افراد تا ساعات پایانی روز سه شنبه همچنان ادامه داشت. لازم به ذکر است که انجمن پذیرای میهمانان ویژه همچون جناب آقای دکتر موسوی مدیر توسعه منابع انسانی و رئیس انجمن جامعه شناسی، آقای دکتر شریفی رئیس بنیاد نخبگان فارس، خانم دکتر فریبا نظری و جناب آقای محسن شاه رضایی دبیر اجرایی همایش نخبگان فردا بود.