تفاهم نامه همکاری مشترک میان معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش و انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران امضاء شد

با حضور معاونت تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش وپرورش تفاهم نامه همکاری مشترک میان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت ‌آموزش وپرورش و انجمن آسیب شناسی ورزش و حرکات اصلاحی ایران امضاء شد.

 به گزارش  مسئول انجمنآسیب شناسی  ورزشی و حرکات اصلاحی ایران این تفاهم نامه به منظور همکاری مؤثرتر میان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش و انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی برای استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانایی های کاربردی علمی ، پژوهشی و آموزشی منعقد  گردید.

براین اساس؛  توسعه و بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی ، آموزشی و اجرایی مشترک در تمام زمینه های تربیت بدنی و ورزش مرتبط با اهداف وزارت و انجمن با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های موجود براساس ضوابط و دستورالعمل های طرفین به عنوان هدف اصلی این تفاهم نامه عنوان شده است.

براساس ماده (2 )این تفاهم نامه ؛ تشکیل کارگروه های مرتبط در حوزه آسیب شناسی ورزشی و حرکات  اصلاحی در راستای بررسی و تصویب طرح های پژوهشی براساس نیاز جامعه مخاطب، بهره مندشدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توان های فکری، تجربی، پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه ای ، ارتباطات بین المللی ، فضای فیزیکی، ایجاد شرایط لازم به منظور انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی براساس نیازهای طرفین، برگزاری همایش ، سمینار و کنفرانس های مشترک علمی – پژوهشی و آموزشی با محوریت آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، برگزاری کارگاه های آموزش عمومی و تخصصی موردنیاز طرفین با استفاده از اساتید داخلی و خارجی، همکاری درخصوص تألیف، ترجمه و انتشار کتب و نشریات علمی و کاربردی باتوجه به نیاز جامعه مخاطب، برگزاری دوره های آموزشی ، علمی و تخصصی کوتاه مدت و بلندمدت موردنیاز طرفین، برگزاری نشست های علمی – تحلیلی و تخصصی سالیانه بین مسئولین وزارت و انجمن با هدف بررسی و تبادل نظر علمی و کارشناسانه پیرامون مسائل و مشکلات موجود چشم اندازها ، راهکارها و ارتقای توانمندی ها، استفاده از همکاری نیروی انسانی و عوامل مدیریتی و اجرایی در زمینه های علمی ، پژوهشی ، فرهنگی و اجرایی ، همکاری در زمینه چاپ مطالب آموزشی در روزنامه ها و جراید و آمادگی برای حضور مشترک در برنامه های صدا وسیما و همکاری در زمینه راه اندازی کانون های حرکات اصلاحی و مراکز پایش سلامت با رویکرد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مجموعه فعالیت های مشترک انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران و معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش  عنوان شده است.

 گفتنی است؛ براساس مواد 7 و 8 ، مدت اجرایی این تفاهم نامه 4 سال و در 8 ماده تنظیم شده است و به امضای مهرزاد حمیدی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش وپرورش و حسن دانشمندی رئیس انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی رسید.