سرکار خانم دکتر بهناز گنجی بازرس محترم انجمن

و جناب آقای دکتر ناصرملی دبیر اجرایی انجمن مرکزی


تحمل سوگ فقدان مادر
صبری الهی را می طلبد
ما را در این غم سترگ و جانکاه
شریک بدانید.