سخنرانان:

دکتر مجمدحسین علیزاده (ریاست اسبق انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

دکتر حسن دانشمندی (نایب رئیس اسبق انجمن و عضو خیئت علمی دانشگاه گیلان)

دکتر علی یلفانی (ریاست انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی)

دکتر فریده باباخانی (هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)


برنامه زمانی برنامه

سین برنامه.pdf


زمان:

7 اردیبهشت ماه 1401 ساعت 13:30 الی 15:30


لینک ورود

جهت ورود اینجا را کلیک کنید