این همایش در روزهای 26 و 27 دی ماه 1400 در شش نشست با عناوین 

  1. مدیریت ورزشی در جنبش المپیک
  2. بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران نخبه
  3. ملاحظات پیشگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران
  4. ارزش ها در جنبش المپیک
  5. بازبینی عملکرد قهرمانان در بازی های المپیک 2020 توکیو از نگاه روانشناسی
  6. جنبش پارالمپیک، پزشکی و کلاسبندی در ورزشکاران پارالمپیکی

برگزار می شود.

سخنرانان این همایش به ترتیب دکتر سید نصرالله سجادی، دکتر حمید آقاعلی نژاد، دکتر محمد حسین علیزاده، دکتر رضا قراخانلو، دکتر صابر مهری، دکتر سیما لیموچی و دکتر جلیل کوهپایه زاده می باشند.

برنامه زمان بندی همایش ملی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک.pdf