جلسه پایانی انجمن در این دوره در تاریخ 18 دی ماه 1400 و به دلیل اهمیت بالای جلسه، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد. حضوری این جلسه در دانشگاه شهید بهشتی و مجازی آن در نرم افزار اداب کانکت برگزار گردید. موضوع اصلی این جلسه نحوه برگزاری انتخابات و تحلیل مشکلات برگزاری انتخابات نمایندگی استان گیلان که 15 دی ماه 1400 به صورت مجازی برگزار گردیده بود.

اعضا حاضر در جلسه:

 1. دکتر محمدحسین علیزاده، ریاست انجمن مرکزی (حضوری)
 2. دکتر فریبرز هوانلو، دبیر اجرایی انجمن مرکزی (حضوری)
 3. دکتر محمدحسین ناصرملی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن مرکزی (حضوری)
 4. دکتر مینا حقیقی، مسئول کمیته بین الملل انجمن مرکزی (حضوری)
 5. دکتر مهدی قیطاسی، رئیس انجمن نمایندگی استان تهران (حضوری)
 6. دکتر غلامعلی قاسمی، رئیس انجمن نمایندگی استان اصفهان (مجازی)
 7. دکتر محمدرضا سیدی، بازرس انجمن (مجازی)
 8. دکتر حامد عباسی، مسئول کمیته آموزش (مجازی)
 9. دکتر بهناز گنجی نمین، رئیس انجمن نمایندگی البرز و عضو هیئت مدیره استان البرز (مجازی)
 10. دکتر زهرا رئیسی، نماینده نماسندگی غرب کشور (مجازی)
 11. خانم حاجی احمدی، مسئول روابط عمومی و کارشناس سایت انجمن (حضوری)