انتخابات استان گیلان در تاریخ 15 دی ماه 1400 به صورت حضوری و مجازی در دانگاه علوم ورزشی دانشگاه گیلان و در نرم افزار lms دانشگاه شاهرود برگزار شد. این انتخابات از ساعت 10 تا پایان اعلام نتایج ادامه داشت. در این بین 42 نفر رای دهنده وجود داشت که 12 تن از آنان به صورت آنلاین مشارکت داشتند.

رقابت بین 9 کاندید شروع و در پایان افراد زیر به عنوان اعضا هیئت مدیره استان گیلان معرفی شدند.

  1. دکتر حسن دانشمندی به عنوان ریاست انجمن نمایندگی گیلان
  2. دکتر علی شمسی ماجلان به عنوان نایب رئیس انجمن نمیندگی استان گیلان
  3. دکتر صداقتی به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن نمایندگی استان گیلان
  4. آقای حسین فکوررشید به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن نمایندگی استان گیلان
  5. آقای حمید ذوالقدر به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن نمایندگی استان گیلان