انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران با برپایی غرفه در همایش رویکرد پزشکی ورزشی در بدنسازی در هتل المپیک تهران از تاریخ 11 مرداد ماه الی 13 مرداد ماه به مراجعه کنندگان اطلاعات و خدمات مناسب ارائه می کند. میزبانی غرفه انجمن از جناب آقای دکتر هاشمی طبا در روز دوم همایش.

همچنین آقای دکتر ملکی از پزشکان برجسته کشور در زمینه جراحی قلب از این غرفه دیدن کردند.