تفاهم نامه همکاری میان کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران و کمیته پارالمپیک آسیا درخصوص تاسیس مرکز رقابت های سلامتی و پیشگیری از آسیب های ورزشی در ایران و با هدف بهره مندی کل منطقه آسیای مرکزی، به امضا رسید. 

این مرکز در زمینه علوم پزشکی ورزشی و با هدف بهبود سلامت ورزشکاران دارای معلولیت، پیشگیری از آسیب ها و بالا بردن مدت فعالیت ورزشی تحقیقات و آموزش انجام می دهد.

طبق این تفاهم نامه طرفین متعهد به همکاری و تلاش در راستای توسعه روش های پیشگیری و ارتقا سلامت با بهره گیری از فناوری در منطقه می باشند. این اقدام ب.اسطه برگزاری سمینار، وبینار و همچنین برگزاری اردو و آموزش ورزشکاران محقق می شود.

این مرکز به شش کمیته ملی پارالپیک در منطقه آسیای مرکزی (قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان) خدمات ارائه می دهد و درصورت کسب موفقیت بعنوان یک مدل در سایر مناطق آسیا نیز توسعه داده خواهد شد.

این اقدام مبتکرانه در ادامه همکاری هایی است که میان APC و کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت که طی آن شش وبینار پیرامون اپیدمیولوژی آسیب های ورزشی و استراتژی های پیشگیری از آسیب برای کمیته های ملی پارالمپیک آسیا ارائه شد. 

شایان ذکر است پیشنهاد تاسیس این مرکز سل گذشته از سوی رئیس آکادمی ملی پارالمپیک ایران مطرح و از سوی کمیته پارالمپیک ایران به APC ارسال شده بود.

مجید راشد، رئیس کمیته پارالمپیک آسیا پس از امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: این  یک اقدام مهم برای توسعه ورزش معلولین در منطقه آسیای مرکزی محسوب می شود. ورزش معلولین در زمینه پیشگیری آسیب و توانبخشی با کاستی هایی روبرو بوده است لیکن با توجه به اینکه ورزشکاران ما بدنبال کسب موفقیت بیشتر و رقابت در سطوح بالاتری می باشند، تمرکز در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی گفت: بدین وسیله خرسندی خود را بابت پیشگامی کمیته ملی پارالمپیک ایران در تاسیس چنین مرکزی اعلام می نمایم چرا که این کشور متعهد شده است تا با همکاری APC بر روی این پروژه تشریک مساعی نموده و همچنین متعهد شده است تا سایر کمیته های ملی پارالمپیک آسیای مرکزی نیز از آن بهره مند شوند. همکاری با یکدیگر، به اشتراک گذاشتن تجربه و دانش، به عنوان بهترین حرکت به جلو برای تمامی اعضای ما است و این اقدام یک نمونه برجسته از این روحیه همکاری است.محمد تابع، دبیر اجرائی  کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص گفت: تفاهم نامه مذکور یک اقدام بزرگ در تبدیل چالش های کنونی متاثر از همه گیری به فرصت برای جامعه هدف در منطقه است. 

وی افزود: این تفاهم نامه راه را برای اجرای سیاست های توسعه محور کمیته پارالمپیک آسیا در کاهش آسیب های ورزشی و بالا بردن زمان فعالیت ورزشی ورزشکاران معلول، بعنوان یکی از اهداف اصلی هموار می کند. همچنین می توان در پرتو تاسیس این مرکز در منطقه آسیای مرکزی به ترویج سیاست های توسعه محور APC نیز با مشارکت سایر بخش های دیگر آکادمی کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران از جمله تحقیق و آموزش، پزشکی ورزشی، ارزیابی و نظارت، و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی نیز پرداخت. انتظار داریم اهداف ما در سایر مناطق آسیا بعنوان یک مدل موفق دنبال شوند".

منبع خبر : کمیته ملی پارالمپیک