نتایج نظرسنجی در هر سوال به صورت جداگانه و با درج درصد در نمودار به نمایش درآمده است. 

سوال 1: جنسیت شرکت کنندگان در نظرسنجی

سوال 2: نوع عضویت در انجمن شرکت کنندگان در نظرسنجی

سوال 3: هدف شما از عضویت در انجمن

  1. مشارکت در برگزاري فعالیت‌های علمي انجمن 
  2. افزایش دانش حرفه‌ای
  3. مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و علمی
  4. دیدار دوستان و همکاران قدیمی در محافل علمی
  5. سایر موارد

سوال 4: اطلاع‌رساني فرايند فعاليت انجمن از طريق پايگاه اينترنتي به اعضاء انجمن

سوال 5: رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد دبیرخانه انجمن

سوال 6: مشارکت اعضاء در تدوین برنامه استراتژیک وسند راهبردی انجمن

سوال 7: مشارکت اعضاء در محقق ساختن برنامه اجرایی سالانه مصوب در مجمع عمومی

سوال 8: همکاری و مشارکت اعضا قدیمی انجمن در افزایش تعداد اعضای حقیقی وحقوقی (داخلی و خارجی)

سوال 9: اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات مجمع عمومی سالیانه به اعضا

سوال 10: اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات هئیت مدیره به اعضا

سوال 11: همکاری و مشارکت اعضاء با کمیته‌های علمی وتخصص ملی- بین‌المللی انجمن

سوال 12: مشارکت و نحوه همکاری اعضا در تاثیر محتوای نشریات انجمن

سوال 13: مشارکت اعضاء در برگزاری مسابقات علمی ملی- بین المللی انجمن 

سوال 14: میزان مشارکت اعضا در پروژه‌های واژه‌گزینی انجمن

سوال 15: حضور و مشارکت در همکاری اعضا در برگزاری همایش‌ها/ کنفرانس‌ها/ سمینارهای داخلی و خارجی

سوال 16: مشارکت و همکاری اعضاء در تدوین شاخص های مدیریت علمی در انجمن

سوال 17: مشارکت و همکاری اعضاء در تدوین شاخص‌های مرجعیت علمی در انجمن

سوال 18: اطلاع رسانی جهت حضور اعضاء در کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاد اندیشی درحوزه علم وفناوری که توسط انجمن برگزار میگردد 

سوال 19: ایجاد تسهیلات در خصوص دسترسی اعضاء به آرشیو فعالیت انجمن از جمله مجموعه مقالات،مجلات،غیره... توسط دبیرخانه انجمن

سوال 20: حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری سخنرانی‌های علمی، دوره‌ها و كارگاههاي آموزشی داخلی و خارجی انجمن

سوال 21: حضور و مشارکت اعضاء در اجرائی شدن پروژه ها و تحقیقات (پژوهشی ،مشاوره ای، نظارتی، اجرایی انجمن)

سوال 22: حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری ویا اطلاع‌رسانی انجمن در خصوص جلسات مشترک با ارگانها و نهادهای سیاستگذار مانند (قطب‌های علمی- دانشگاهها- سازمان استاندارد......)

سوال 23: مشارکت و حضور اعضا در پروژهای بین المللی انجمن

سوال 24: میزان رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد هئیت‌مدیره و بازرسین انجمن