به استحضار کلیه اساتید، فارغ التحصیلان، دانشجویان و علاقه مندان حوزه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی می رساند پیرو سیاست های توسعه محور انجمن، طبق مصوبات هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره نمایندگی های استانی انجمن در استان های منتخب به شرح زیر در تاریخ های مشخص برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری انتخابات نمایندگی های استانی انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی _ انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی.html

تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در این حوزه و اساتید و فارغ التحصیلان می توانند در رای گیری و انتخاب هیئت مدیره نمایندگی استان مربوطه مشارکت نمایند.