با عرض سلام و احترام


اعضای محترمی که خواستار صدور و ارسال کارت عضویت می باشند، لطفا مبلغ 30 هزار تومان مازاد بر حق عضویت به شماره حساب انجمن پرداخت نموده و فیش واریزی را به شماره واتس آپ یا ایمیل انجمن با عنوان "درخواست صدور کارت" و متن پیام شامل: نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره پیگیری فیش، آدرس دقیق پستی و کد پستی ارسال نمایند.

ایمیل انجمن: sicea.ir@yahoo.com 

شماره واتس آپ: 09104842770


لازم به ذکر است اعضا جهت استفاده از تخفیفات دوره و کارگاه ها، ارسال گواهی عضویت کفایت نموده و لزوما نیاز به صدور کارت نمی باشد.