جلسه دوم سال جاری انجمن نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا در فضای مجازی و در برنامه adobe connect در تاریخ 1400/02/25 برگزار گردید.

در این جلسه موارد زیر بحث و به نتیجه رسید:

 • بررسی درخواست اعطای نمایندگی به استان اردبیل
 • بررسی تشکیل انجمن ماساژ ورزشی

سپس اعضا درمورد کارهای انجام شده در یک ماه اخیر و گزارشی از سال 99 صحبت نمودند.

افراد حاضر در جلسه:

 • دکتر محمدحسین علیزاده ریاست انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
 • دکتر فریبرز هوانلو دبیر اجرایی انجمن
 • دکتر محمدحسین ناصرملی مسئول کمیته اداری-مالی و خزانه دار انجمن
 • دکتر حامد عباسی مسئول کمیته آموزش و پژوهش
 • دکتر مینا حقیقی مسئول کمیته روابط بین الملل
 • دکتر علی یلفانی رئیس نمایندگی غرب کشور
 • دکتر نرمین غنی زاده رئیس انجمن استان آذربایجان غربی
 • دکتر مهدی قیطاسی رئیس انجمن استان تهران
 • دکتر مرتضی صادقی دبیر اجرایی انجمن استان اصفهان
 • آیلار حاجی احمدی مسئول سایت