سمت در انجمن: عضو هیئت مدیره استان همدان


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                                                                                    Masoud Golpayegani

ایمیل:                                                                                                     Masod_golpa@yahoo.com


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:              شهید باهنر کرمان

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:       تربیت مدرس تهران

دانشگاه مقطع دکتری:                  دانشگاه ایالتی مسکو

مرتبه علمی:                               دانشیار

میزان سابقه:                              29 سال


زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی:

  • توانبخشی و حرکت درمانی
  • حرکات اصلاحی و آسیب شناسی


خلاصه ای از آخرین و مهم ترین فعالیت های پژوهشی

  • تالیف و ترجمه بیش از ۱۷عنوان درسی و دانشگاهی و عمومی