این دوره کشوری است و پیش نیاز این دوره لیسانس تربیت بدنی است. قسمت تئوری(سه روز اول) به صورت مجازی و قسمت عملی(سه روز دوم) به صورت حضوری در تهران برگزار می شود. جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۹۴۰۳۱۵۸۶(خانم توانگر)تماس بگیرید.

آقایان

 •  تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
 •  تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
 •  تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
 •  تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
 •  تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
 •  برگزار کننده : سامانه آموزش مجازی فدراسیون
 •  جنسیت شرکت کنندگان : آقا
 •  استان : تهران
 •  شهرستان : تهران
 •  هزینه این دوره : ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال

بانوان

 •  تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
 •  تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
 •  تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
 •  تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
 •  تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
 •  برگزار کننده : تهران
 •  جنسیت شرکت کنندگان : خانم
 •  استان : تهران
 •  شهرستان : تهران
 •  هزینه این دوره : ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال