همایش علوم ورزشی در روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار گردید. در روز سی ام اردیبهشت ماه انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی نشست تخصصی برگزار کرد. در این همایش اساتید بزرگی همچون دکتر محمدحسین علیزاده سخنرانی نمودند. فایل مورد نظر سخنرانی دکتر علیزاده روز اول این همایش و در نشست تخصصی می باشد. امید است مورد استفاده دانشجویان و دانش آموختگان این رشته قرار گیرد.