جلسه چهل و پنجم انجمن، با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن مرکزی و روسای نمایندگان استانی در حالی برگزار گردید که موضوع اصلی بحث:

  • بررسی شاخص های وزارت علوم و کمیسیون انجمن ها
  • ارائه دورنمایی از برنامه های اجرایی و برنامه های آموزشی کمیته های انجمن مرکزی در سال 1400
  • ارائه دورنمایی از برنامه های اجرایی و برنامه های آموزشی نمایندگان استانی در سال 1400
  • ارائه پیشنهادات جهت ارتقا انجمن و استفاده هرچه بیشتر دانشجویان، دانش آموختگان و بالاخص اعضای انجمن