گزارش عملکرد

گزارش عملکرد سال 99 نمایندگی استان اصفهان

/isfahan
با ریاست: دکتر غلامعلی قاسمی

گزارش عملکرد سال 99 نمایندگی استان تهران

/tehran
با ریاست: دکتر مهدی قیطاسی

گزارش عملکرد سال 99 نمایندگی استان گیلان

/gilan
با ریاست: دکتر علی شمسی ماجلان

گزارش عملکرد سال 99 نمایندگی استان آذربایجان غربی

/west-azarbaijan99
با ریاست: دکتر نرمین غنی زاده

گزارش عملکرد سال 1398

/98
توضیحات تیتروار و مختصر درمورد فعالیت های انجمن در سال 1398